Избори с широко затворени очи

Прочетох материала на Йово Николов в “Капитал” и за пореден път се убедих, че първото, основно и най-важно условие за поне минимално ограничаване на възможностите на партии като ДПС да си играят с всички избори у нас е пълна ревизия на избирателните списъци.

Ако човек се зарови в публикуваните от ЦИК резултати от последните избори, попада на супер интересни цифри.

Общият брой избиратели в основните и допълнителните списъци са 7 129 965 души! Веднага правим справка с данните на Националния статистически институт и откриваме, че:
- Към края на 2008 г. изчисленото постоянно население на България е 7 606 551 души;
- Населението в трудоспособна възраст към края на 2008 г. е 4 806 хил. души или 63.2% от цялото население. В сравнение с предходната година тази категория население е намаляла с 11 хил. души.
- Населението над трудоспособна възраст през 2008 г. е 1 701 хил. души. Спрямо предходната година то е намаляло с близо 16 хил. души.
- През 2008 г. населението под трудоспособна възраст възлиза на 1 100 хил. души и е намаляло с 6 хил. души спрямо предходната година.

Логично в избирателните списъци присъстват 100 процента от населението във и над трудоспособна възраст. Прибавяме към него онези 156 180 души, които са гласували в чужбина. Значи, за да съвпадне окончателният брой на гласоподавателите по списък с данните на НСИ за населението в страната, ни липсват едни 467 хиляди гласоподаватели, които са се запилели някъде по света. Това са почти половин милион хора, или, иначе казано, повече от 7 процента от всички избиратели в страната. Обаче тук веднага възниква въпросът – тези половин милион души, които ние току-що прибавихме, изобщо вадени ли са някога от въпросните списъци?

Ето какво казва законът за изборите по този въпрос: Чл. 28. (1) От избирателните списъци се заличават имената на гражданите, които до изборния ден са загубили правото си да избират или са починали.
(2) Заличават се също и имената на гражданите, които са заминали в чужбина не по-малко от два месеца преди изборния ден и не са се завърнали до предаването на списъците на секционните избирателни комисии. Заличаването става по заявление на напусналите страната или служебно по данни, предоставени от Министерството на вътрешните работи. Министерството на вътрешните работи предоставя на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството данни за автоматизираното заличаване на лицата от избирателните списъци 55 дни и 15 дни преди изборния ден.

Е, какво излиза тогава – или Министерството на вътрешните работи хал-хабер си няма кой излиза и кой се връща в тая държава, или Главна дирекция “ГРАО” в МРРБ, умишлено или не, не чисти списъците и си ги оставя пълни с “мъртви души”! Защото, ако и едните, и другите си вършеха работата, единственият начин тези близо 500 000 избиратели да присъстват в списъците е да са се върнали в страната специално, за да гласуват.

На тези избори общият брой действително гласували е 4 345 450 човека. Ако извадим от списъците тези, които не би трябвало да бъдат там, ще стигнем до извода, че избирателната активност на 5 юли е била около и над 67%.

Да видим сега, защо това със списъците е толкова важно, поне според мен. На тези избори единственият избирателен район, за който съм абсолютно сигурна, че във всичките си 427 секции имаше независими наблюдатели и активни застъпници на други партии, освен ДПС, беше 9-ти МИР – Кърджали. В резултат, докато от общо 31 многомандатни избирателни района в страната, в 30 избирателната активност е между 53 и 66 процента, избирателната активност в 9-ти МИР беше 45 %. Специално в община Крумовград, която бе наблюдавана от моя екип, резултатите са следните:

Община Крумовград:
Брой гласоподаватели в основния и допълнителния списък – 29 654
Брой гласували – 11 864 или 40 %

Готова съм да се закълна, защото го видях с очите си, че всички живи и налични в тази община избиратели на ДПС бяха закарани, образно казано, “под строй” да гласуват. Доколкото знам от колегите, по същия начин са били мобилизирани и хората в другите общини на 9-ти МИР. Резултатите обаче са:

Общо за 9 МИР Кърджали:
Брой гласоподаватели по списъци – 226 049
Брой гласували – 101 601 /45%/

Да погледнем сега какво е било положението в другите 4 избирателни района, които се водят “бастиони” на ДПС:

Общо за 18 МИР Разград:
Брой гласоподаватели по списъци – 138 518
Брой гласували – 81 635 /59%/

Общо за 30 МИР Шумен:
Брой гласоподаватели по списъци – 189820
Брой гласували – 113 499 /60%/

Общо за 28 МИР Търговище
Брой гласоподаватели по списъци – 124 355
Брой гласували – 78 154 /63%/

Общо за 20 МИР Силистра
Брой гласоподаватели по списъци – 124 102
Брой гласували – 79 993 /64%/

Отварям произволно по някое и друго СИК в тези райони и виждам съотношения, примерно, 232-ма души в списъка – 211 гласували /Манастирци, Разградско/, 565 в списъка – 404 гласували /с. Черник, Силистренско/, 677 в списъка – 433 гласували /с. Никола Козлево, Шуменско/. За сравнение, в крумовградските секции с подобен размер на списъците съотношението е 232 към 80, 593 към 201, 730 към 239... Е, ако и в 5-те района имаше пълен контрол, колко щеше да е реалната избирателна активност там и колко истински гласове щяха да получат хората на Доган?!

Наличието на толкова “мъртви души” в списъците не само е предпоставка за подправяне на действителните резултати, не само дава широко поле за манипулации, двойно гласуване и прочие, то е и подигравка със самите нас, наистина активните, живи, присъстващи и гласуващи граждани. И ако в най-скоро време не бъдат предприети сериозни мерки да се преброим, да видим наистина колко сме, да се сдобием с някакъв вид документ – бил той избирателна книжка, удостоверение за постоянен и настоящ адрес, подадена декларация за желание да упражним избирателното си право или каквото и да е друго, и най-вече, ако МВР и службата със странна абревиатура ГРАО не си свършат наистина работата по установяване на истинското местоположение и състояние на всички включени в избирателните списъци, още много избори у нас ще продължават да се провеждат със широко затворени очи.