Review: Паметта на Истанбул

Паметта на Истанбул Паметта на Истанбул by Ahmet Ümit
My rating: 2 of 5 stars

Мъчително преживяване беше прочитането на тази книга. Всъщност, на двете съдържащи с нея коренно различни книги. Първата е нещо като исторически пътеводител из Истанбул и е чудесна - задълбочена, писана с огромна любов към града и неговата богата история, с преклонение пред римското и византийското му минало и с куп интересни подробности около най-големите му архитектурни забележителности.
Втората е опит за криминале. Въпреки наличието на цели 7 трупа, криминалната история е развита приспивателно скучно. Тройката разследващи се мотае близо 600 страници, като главният герой води купища безсмислени разговори с едни и същи хора, за да му се стовари накрая "прозрението" изневиделица върху главата. Диалозите приличат на извадени от турски сериал и са издържани изцяло в стил безкрайно учтиво нищоказване. Има, разбира се, и сълзливи любовни истории, обвързани с някакъв наивен психологизъм, от който на човек му се приплаква - поне при мен, не от състрадание, а от скука. И ако все пак слагам 2 звезди, то е заради историческата линия - тя ме накара да ми се иска отново да отида в Истанбул, за да открия поне част от красотата му, описана в книгата.

View all my reviews