Review: Писмо в бутилка от П.

Писмо в бутилка от П. Писмо в бутилка от П. by Jussi Adler-Olsen
My rating: 3 of 5 stars

"Писмо в бутилка от П." доразвива образите на комисаря Карл Мьорк и помощниците му Асад и Росе в някои нови интригуващи направления, а в същото време предлага на читателите не просто заплетен случай за масов убиец. Юси Адлер-Улсен е акцентирал върху тежък социален проблем - сектите и ужасните последствия, които религиозният фанатизъм може да нанесе върху детската психика. В това отношение образът на убиеца е развит много интересно. Криминалната линия на повествованието предлага достатъчно екшън и съспенс, за да поддържа интереса до края, макар че на мен лично някои части от разследването ми прозвучаха не особено убедително.

Трябва да отбележа, че за разлика от предишните книги от серията, тук авторът доста е прекалил с така наречената иронична линия при главните си герои. Това, което звучеше свежо и будеше усмивка в поведението и езика им, сега ми беше повече досадно и вече звучеше малко изтъркано. Разбира се, това е чисто лично усещане, но ако групата на Мьорк продължи да поддържа този план на поведение и изразяване и в следващите книги, май ще ме загуби като фен.

View all my reviews