Review: Къща от карти


Къща от карти
Къща от карти by Michael Dobbs

My rating: 4 of 5 stars



Не просто политически трилър, а истинска дисекция на начина, по който работи системата. От книгата на Добс научих повече за състоянието на английския политически живот, отколкото от куп статии, анализи и критики. На места ми се искаше да се заровя в списъците на депутатите от 90-те години и да си играя на откривателство - кого е имал предвид Добс с тази или онази реплика, кой е прототипът на този или онзи герой...

"Къща от карти" положи чудесно начало на книжната ми година.




View all my reviews